Reacties op dit artikel
 • Sylvia Wo 10 mrt 2010, 20:54

  Waarom noemen we het niet anders?!
  Meters achterstanden aan geschiedschrijving, misschien bestaat het al, inventarisatie gecombineerd met communicatie afdelingen. Voorlichting en ICT werken effectiever als informatie op orde is. "archiefachterstand" heeft helaas een negatieve klank. Informatieachterstand? Mijn overheids inventaris wil ik via alle medewerkers, raad en lokale bevolking enthousiast publiek maken. Dit schijnt niet gebruikelijk? Hier begint bewustwording van cultuurhistorie, gevormd door onder andere overheidsarchieven.

 • Frans Traas Zo 14 mrt 2010, 13:33

  @Sylvia: je mist een stap. laten we nu eerst eens gaan schiften inde hoeveelheid informatie. Moet alles wat er is wel in een archief gestopt worden.
  En praktisch gezien: Het artikel stelt dat er sprake is van een "probleem" dit moet opgelost worden.
  Laat ik me even genuanceerd uitdrukken..:Het lijkt mij van een bijoznder "wijs" inzicht getuigen om dan 2 locaties te hanteren, Den Haag en...."Winschoten.....

  Let op mijn woorden..Over 10 jaar komt er weer iemand met het briljante idee..Hee, Winschoten en den haag , 2 locatioes, niet echt praktisch..laten we dit samenvoegen. En hier een project voor opstarten met tientallen externen tegen een kostenprijs van enkele tientallen miljoenen euro's...
  Succes! Ik zal vast wat van mijn te betalen belasting opzij zetten.

 • Bernard Mantel Di 16 mrt 2010, 15:22

  De inrichting van Doc-Direkt is een uitvloeisel zonder het als zodanig te noemen van een advies van de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur, 'Informatie, grondstof met toekomstwaarde' (2008). De beide raden schetsten daarin een schril beeld van de informatiehuishouding bij de overheid.

  In plaats van nu vooral in te zetten op een betere informatiehuishouding om nieuwe achterstanden te voorkomen (zie bijvoorbeeld het recente rapport van de Algemene Rekenkamer) wordt concreet ingezet op het wegwerken van archiefachterstanden, zij het wel volgens een nog te ontwikkelen methodiek, waardoor er inderdaad 800 km. zou kunnen worden weggewerkt, waarvan 300 km. daadwerkelijk bewerkt en dat binnen het budget van 149 milj. euro. Voor het totaal is dat slechts 186 per strekkende meter! (Heel spannend dus of dit binnen dit budget ook echt haalbaar is.)

  De nieuwe achterstanden zullen niet bestaan uit hanteerbare kilometers papier. Zelfs in deze wanstaltige omvang is dit papier nog steeds hanteerbaar in vergelijking tot het digitale informatie-infarct dat in steeds groter tempo op ons af komt. Er zijn ook in dat opzicht initiatieven gaande, maar of het genoeg is...

  Tenslotte: de beide vestigingsplaatsen zijn natuurlijk historisch bepaald: sinds 1981 is in Winschoten de Centrale Archief Selectiedienst gevestigd. Er is veel voor te zeggen de kennis die daar is opgebouwd te behouden.

 • eric kokke Wo 17 mrt 2010, 11:15

  @bernard. de digitale puinhoop is ook iets waar ik me zorgen om maak, daarom mijn stelling. laat het papier nog maar even liggen en investeer in het op orde brengen van de situatie nu. dat voorkomt, denk ik, veel problemen in de toekomst.

 • Sylvia Bakker-Kempen Za 20 mrt 2010, 22:29

  Wat een informatie hier! Frans, ik was inderdaad een stap te ver.
  'Informatie, grondstof met toekomstwaarde' mooie woorden, informatie als grondstof wauw mag veel prominenter! Kennis van archiefordening bevat meerwaarde, zeker ook in de digitale omgeving waar kans op 'vervuiling' groot is, inderdaad "problemen in de toekomst". Bij de inrichting van ons DMS en het 'omzetten' van onze 'paternoster' denken we zo praktisch mogelijk.

Mijn reactie

 • HTML niet toegestaan. URL's worden automatisch clickable.
  * E-mail adres wordt niet getoond

SOD Feeds